Pacto anticorrupción

Sumámonos ao Pacto contra a corrupción

Dende a nosa empresa sumámonos ao Pacto Mundial de Nacións Unidas para a loita contra a corrupción a través do programa formativo de consolidación de conceitos e valores. Deste xeito implementamos un programa de control e prácticas de supervisión do programa anti-corrupción.

A continuación recollemos os 10 principios básicos para combater a corrupción:

PRINCIPIO 1: Operar de acordo coas normas máis altas de ética e integridade.
PRINCIPIO 2: Garantir a aplicación das mellores prácticas de goberno e de supervisión do programa anti-corrupción.
PRINCIPIO 3: Render contas ante as partes interesadas a través da transparencia e a divulgación de información.
PRINCIPIO 4: Asegurarse de que as políticas e os procedementos na área de recursos humanos estean en consonancia co programa contra a corrupción.
PRINCIPIO 5: Elaborar o programa anti-corrupción a partir dunha avaliación exhaustiva dos riscos.
PRINCIPIO 6: Implementar políticas e procedementos específcos para combater os riscos principais de corrupción.
PRINCIPIO 7: Xestionar a relación con terceiros para asegurarse que actúen segundo un estándar anti-corrupción equivalente ao da empresa pública.
PRINCIPIO 8: Servirse da comunicación e capacitación para integrar o programa contra a corrupción dentro da política da empresa pública.
PRINCIPIO 9: Proporcionar canles de asesoramiento e de denuncia de irregularidades seguros e accesibles
PRINCIPIO 10: Supervisar, avaluar e mellorar continuamente a implementación do programa de loita contra a corrupción.

Publicado en Arqueoloxía, Blogue, Enxeñería cultural, Historia, Patrimonio.