REA_HORIZONTENORTE

Empresa inscrita no Rexistro de Empresa Acreditada (REA)

O Rexistro de Empresas Acreditadas (REA) ten como obxectivo o acreditar que as empresas que operan no sector da construción cumpren os requisitos de capacidade e de calidade da prevención de riscos laborais. Toda empresa que pretenda ser contratada ou subcontratada para traballos nunha obra de construción, deberá estar inscrita no Rexistro de Empresas Acreditadas dependente da autoridade laboral onde estea situado o domicilio social da empresa. A partir do día 26 de agosto de 2008 as empresas que contraten ou subcontraten a realización de calquera traballo nunha obra, deberán acreditar que as súas empresas contratistas ou subcontratistas están inscritas no Rexistro, solicitando para iso un certificado de inscripción.

O REA foi deseñado e posto en marcha conforme ao exposto no Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, polo que se desenvolve a lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no Sector da Construción.

Desde febreiro de 2018. a nosa empresa atópase inscrita no Rexistro de Empresa Acreditada (REA).

Empresa inscrita no REA

Empresa Inscrita no REA

XORNADAS INTERNACIONAIS DE CERÁMICA ANTIGA NO NOROESTE PENINSULAR

Xornadas internacionais de cerámica antiga do Noroeste peninsular

Do 25 ao 28 de abril 2018 celébreanse as Xornadas Internacionais de Cerámica Antiga no Noroeste Peninsular, integradas dentro do programa de actividades planificadas polo Concello de Lugo para sumarse á celebración do Ano Europeo do Patrimonio Cultural, pretenden poñer en valor o rico patrimonio arqueolóxico da cidade así como a súa importancia desde o punto de vista histórico.

Os obxectivos que se perseguen con esta actividade son o de fomentar o intercambio e a valoración do patrimonio cultural como un recurso compartido, sensibilizar acerca da historia e os valores comúns e reforzar o sentimento de pertenza a un espazo común. As actividades que se promoverán buscan incidir no patrimonio cultural como elemento fundamental de diversidade cultural e de dialogo intercultural; potenciar a contribución do patrimonio cultural á economía.

Breve descrición da actividade: Afondar no estudo tanto das diferentes producións así como na importancia das relacións comerciais existentes entre as distintas zonas do entorno en época antiga.

Obxectivos da actividade: Con estas xornadas pretendese que os participantes se acheguen ao contexto, produción e tipoloxía da cerámica de época antiga e as relacións comerciais existentes entre os diferentes núcleos do noroeste peninsular, incidindo na importancia da antiga Lucus Augusti como centro produtor e comercial.

Pola nosa parte, presentaremos o mércores 23 de abril ás 13:30 h a conferencia”Contextos, produción e tipoloxía da cerámica romana de Reza Vella (Ourense)”.

Entre xuño de 2010 e setembro de 2011, diriximos unha serie de intervencións arqueolóxicas no xacemento Capela de Santa Catalina de Reza A Vella (GA32054003), nos terreos afectados pola execución do Proxecto de Construción de Plataforma Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidade, eixo Ourense-Santiago, treito de acceso á Estación de Ourense.

As intervencións comprenderon unha superficie de 8.380 m2 con restos arqueolóxicos no lugar de Reza Vella, á entrada na cidade de Ourense no lado occidental e a escasa distancia ao norte do Río Miño.

Os traballos permitiron comprobar o uso do espazo con actividades de diversa índole, desde canto menos o século I d.C. ata a actualidade, de xeito continuado. A maior parte dos restos exhumados correspóndense á Época Romana e Tardorromana, así como á Época Medieval.

De época antiga, identificouse unha primeira fase xeral de ocupación na Época Altoimperial (séculos I-III/IV d.C.), que quedou testemuñada pola existencia dun nivel de calzada -relacionada coa ponte romana de Ourense e que permitiría unha saída terrestre do núcleo cara ao occidente-, unha necrópole de incineración asociada, un forno de cocción cerámica e os restos dun edificio cun pozo. Unha segunda fase sitúase crononoloxicamente entre os séculos III/IV d.C. e mediados do século VI-VII d.C., destacando a construción dun segundo nivel de calzada, de alto desenvolvemento técnico, dunha serie de gabias paralelas de grandes dimensións, relacionadas coa captación de auga, varias foxas e estruturas relacionadas cunha necrópole de inhumación e os restos dunha construción de planta rectangular de pequenas dimensións, que poderían corresponderse cun posible edificio turriforme.

A presentación céntrase na análise dos contextos e das diferentes producións e tipoloxías cerámicas de época antiga e tardoantiga, identificadas en ditas intervencións, tales coma Terra Sigillata Hispánica Altoimperial, Terra Sigillata Hispánica Tardía, Terra Sigillata Africana C e D, paredes finas, cerámica común romana, cerámica de transporte e almacenaxe, lucernas, materiais latericios e fusaiolas entre outros.

Horizontenorte_xeorradar

Prospección arqueolóxica con xeorradar 3D multifrecuencia

O xeorradar consiste nunha moderna técnica non destrutiva, empregada en diversas actividades, sendo especialmente útil no campo da arqueoloxía.
Trátase dun método non invasivo de análise de materiais que transmite ondas electromagnéticas que son reflectidas e rexistradas.
Dentro desta técnica, os equipos de xeorradar 3D multifrecuencia permiten obter unha especie de “radiografía” da zona estudada baseada en puntos tomados cada poucos centímetros. Con este método é factible identificar aquelas zonas que presenten unha xeometría interpretable como restos arqueolóxicos ou estruturas soterradas con altísima precisión.
Continue reading

Castelo de A Rocha Forte (Concello de Santiago de Compostela)

Coordinación do Proxecto para o estudo, recuperación e posta en valor da fortaleza de A Rocha Forte (Santiago de Compostela)

O Castelo da Rocha Forte está situado no extremo S do concello de Santiago de Compostela, a uns 3 km  ao SW do seu centro histórico.

A primeira referencia documental coñecida da fortaleza data do ano 1255 e está incluída nas Constitucións Capitulares do arcebispo D. Juan Arias. O castelo acadará un grande esplendor durante o seu pontificado.

Ademais do seu uso como pazo residencial arcebispal, a fortaleza tivo un papel fundamental no control militar e fiscal dos accesos e saídas da cidade polo SW.

  • Castelo de A Rocha Forte (Concello de Santiago de Compostela)

Continue reading

Mario_César_Vila_ISO_9001

Certificación ISO 9001:2015

Comprácenos comunicar aos nosos clientes e proveedores da obtención do Certificado de Rexistro de Empresa, co nº ER-0670/2017, como recoñecemento e evidencia da conformidade do noso sistema de xestión coa norma ISO 9001:2015, emitido por AENOR.

Esta certificación redunda en beneficio da calidade da nosa empresa e en consecuencia na mellora dos servizos cara aos nosos clientes, constituíndo unha ferramenta eficaz de cara a conquerir obxectivos.

A ISO 9001 é a norma sobre xestión da calidade con maior recoñecemento en todo o mundo. Pertence á familia ISO 9000 de normas de sistemas de xestión da calidade (xunto con ISO 9004) e axuda ás organizacións a cumprir coas expectativas e necesidades dos seus clientes, entre outros beneficios.

Continue reading

Mario_César_Vila_petróglifo

Descobren 50 novos petróglifos en Compostela

Laxes con motivos naturalistas e xeométricos, labirintos, covas, círculos e outros máis complexos, que eran descoñecidos na comarca de Compostela, como escenas de caza e equitación forman parte do repertorio iconográfico da Idade do Bronce que vén de inventariar a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta. Os concellos de Santiago, Ames, Teo e Brión procuran financiamento para crear un centro de interpretación comarcal da arte rupestre.

Medio cento destas novas estacións rupestres concentradas en Santiago, Ames, Brión e Teo contan xa con inventario, catalogación e delimitación planimétrica. Esta intervención foi dirixida polo arqueólogo Mario César Vila e contou coa colaboración da Asociación Cultural Colectivo A Rula. O orzamento deste traballo financiado pola Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria foi de 9.225 euros.
Continue reading

Sistema_Gestión_Calidad

Política do Sistema de Xestión

No noso afán por lograr unha maior calidade nas diferentes actividades recollidas dentro do alcance:

“Servizos en arqueoloxía e xestión do patrimonio cultural”

desenvolvida por MARIO CÉSAR VILA, comprometémonos coa implantación do Sistema de Xestión de Calidade acorde cos requisitos da Norma UNE-EN-ISO 9001:2015 coa fin de alcanzar un maior compromiso cara a calidade do servizo prestado así como a facer cumprir os principios seguintes:
– Asegurar a satisfacción dos nosos clientes baseándonos nunha filosofía de facer as cousas ben á primeira.
– Cumprir con todos os requisitos impostos polos nosos clientes, así como todos aqueles de tipo legal, reglamentario ou de calquera outro tipo que no campo da calidade que nos fosen requiridos.
– Comprometernos a mellorar de forma continua a calidade dos nosos traballos.
– Fomentar a participación de todo o persoal na mellora e funcionamento do Sistema de Xestión de calidade implantado.
– Compromiso da dotación de medios e recursos humanos e materiais necesarios para a consecución dos obxectivos establecidos.
– Compromiso de medre continuo e organizado, abrindo cota no mercado.
Esta Política é responsabilidade de todos e cada un dos integrantes da Organización, é comunicada para o seu coñecemento, comprensión e cumprimento e está a disposición de toda persoa ou entidade que o solicite. Ademais esta política revísase, analizándoa e actualizándoa para a súa continua adecuación.
A Dirección
Mario César Vila

Santiago de Compostela, a 2 de outubro de 2017

Mario_César_Vila_El_Correo_Gallego_01

Nova intervención nos restos e entorno do Castelo da Lúa

El Correo Gallego, Suso Xouto (Rianxo), 05/11/2017 .

O Concello de Rianxo logrou o respaldo económico necesario para levar a cabo unha nova intervención arqueológica nos restos e na contorna do emblemático Castelo dá Lúa. E é que a subvención de 200.000 euros tramitada por Deloa e procedente dos fondos Feder permitirá executar a totalidade do proxecto elaborado por un equipo multidisciplinar formado por Mario César Vila (arqueólogo, técnico en Patrimonio Cultural e director do proxecto); Gonzalo Buceta Bruneti (conservador e restaurador); Laura García Couto (conservadora e restauradora); e Marcial Rodríguez (arquitecto). As obras foron adxudicadas á empresa Naturgalia, de Caldas, e darán comezo mañá.

Será a terceira intervención neste yacimiento, despois de que as obras de construción do paseo marítimo deixasen ao descuberto en 1999 os restos arquitectónicos correspondentes á fortaleza bajomedieval que mandou levantar Paio Gómez Chariño, sendo primeiro Señor de Rianxo, na segunda metade do século XIII.

El Correo Gallego (05-11-2017)

El Correo Gallego (05/11/2017)

Logos_Cámara_3

Desenvolvemento tecnolóxico e innovación

Mario César Vila foi beneficiario do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional cuxo obxectivo é potenciar a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación e grazas ao que puido incorporar a innovación nos seus procesos mediante a implantación dun Sistema de Xestión da Calidade que lle permite mellorar a súa competitividad. Esta acción ha ter lugar durante 2017. Para iso contou co apoio do programa InnoCámaras da Cámara Santiago de Compostela.

Un xeito de facer Europa