Horizontenorte_túmulo_4

Roza e tala mediante metodoloxía arqueolóxica en túmulos megalíticos

Dentro dos traballos realizados no pasado 2018, queremos chamar a atención sobre as accións de roza e tala da plantacións de eucaliptos realizada sobre túmulos megalíticos. Neste caso recollemos coma exemplo, os realizados no Túmulo de Vilar de Arriba (GA15060021) localizado na parroquia de Santa María de Deixebre no concello de Oroso (A Coruña).
Para poder recoñecer, identificar e delimitar o túmulo sobre o terreo, realizouse unha roza da touza e tala de eucaliptos dispostos sobre a masa tumular, así coma nunha faixa mínima de 10 metros ao redor da periferia da mesma.

Estado previo do túmulo, totalmente cuberto de maleza

Estado previo do túmulo, totalmente cuberto de vexetación

Os traballos non contemplaron a remoción de terras e foron destinadas a deter a acción das raíces, mediante a corta das árbores a ras de chan, sen afectar ao terreo.
Esta actuación consistiu na tala do arborado, roza e desbroce da vexetación, coa retirada da mesma da zona. Realizouse a tala dos eucaliptos sen arranque ou levantamento dos tocóns, coa fin de evitar alteracións das estruturas ou sedimentos da mámoa.

Traballos de tala con coidado de non afectar á masa tumular

Traballos de tala con coidado de non afectar á masa tumular

Os traballos efectuáronse mediante o uso mixto de medios manuais e mecánicos lixeiros, manténdose especial coidado na tala e retirada dos eucaliptos dispostos sobre a masa tumular, sen ser arrincadas raíces. Así mesmo evitouse o uso de maquinaria ou vehículos sobre o xacemento arqueolóxico, realizándose a retirada da madeira tamén de de xeito manual.

Detalle dun tocón talado a ras de sedimento

Detalle dun tocón talado a ras de sedimento