Mario_César_Monte_Castelo

Traballos nos petróglifos de Monte Castelo e A Peneda Negra (Ames, A Coruña)

Entre o verán e o outono do pasado 2016, realizáronse os traballos de limpeza e documentación para a posta en valor no petróglifo 2 de Monte Castelo e do control da retirada da vexetación efectuada no entorno do petróglifo da Peneda Negra (Ames, A Coruña).
Os traballos foron promovidos e supervisados polo Servizo de arqueoloxía da Subdirección Xeral de Conservación e Restauración de Bens Culturais da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural en colaboración co Concello de Ames, quen aportou os medios auxiliares para a roza e limpeza da vexetación.
A adxudicataria dos traballos foi a empresa BIC Materiales y Conservación, S.L. asumindo pola nosa parte a dirección arqueolóxica e coordinación do proxecto e correspondendo á restauradora Marta Díaz Fernández a responsabilidade nos traballos de conservación.

width="225"

Fotografía nocturna con luz rasante artificial no petróglifo 2 de Monte Castelo (Ames, A Coruña)

Entre outras actuacións realizouse o control arqueolóxico da limpeza da vexetación na parcela na que se localiza a Laxe 2 de Monte Castelo, revisáronse as rochas susceptibles de seren soporte de petróglifos o con visualización nocturna con luz rasante artificial, actuación que permitiu documentar un novo gravado rupestre, correspondente ao petróglifo 3 de Monte Castelo.
Con carácter previo ao inicio da limpeza da rocha realizouse un estudo e avaliación dos tipos de liques presentes na rocha e logo efectuouse a limpeza do soporte en seco e en húmido.
Realizouse o levantamento planimétrico en detalle dos gravados rupestres, rexistro fotográfico nocturno e rexistro do soporte e gravados mediante a técnica de fotogrametría, redactáronse e actualizáronse as fichas de inventario no modelo normativizado e foi levado a cabo o control arqueolóxico das labores de roza de vexetación do acceso ao lugar no que se localizan os gravados dende o camiño que limita a parcela ao S.
Para a parte de divulgación realizouse unha presentación dos traballos arqueolóxicos e de conservación promovidos pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural dentro da visita didáctica nocturna organizada polo Colectivo A Rula e o Concello de Ames e se deron varias roldas de prensa.
En canto ao Petróglifo da Peneda Negra, efectuouse o control arqueolóxico da limpeza da vexetación e entorno, sendo executada por persoal aportado polo Concello de Ames.