Control arqueolóxico

Controis e seguimentos arqueolóxicos

O control arqueolóxico consiste na supervisión das remocións de terras, coa fin de avaliar a existencia ou non de restos estruturas, materiais ou evidencias arqueolóxicas, que puideran saír á luz co motivo de ditos movementos. Así mesmo contempla a documentación, protección de restos arqueolóxicos exhumados e o establecemento de medidas correctoras.
Nos últimos anos levamos realizando tarefas de control e seguimento arqueolóxico para obras de rehabilitación, execución de infraestruturas, seguimentos lineais, parques eólicos, parcelamentos, renovación de acometidas en cascos históricos, monumentos históricos e artísticos, etc.

Control arqueolóxico

Entendemos o control e seguimento arqueolóxico coma supervisión e coordinación de actuacións de diverso tipo

Sigue lendo